Cyrkularne modele biznesowe elementem strategicznego podejścia do GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ; circular economy) to nie tylko sprawne zbieranie i zagospodarowanie odpadów. To cały system domykania mniejszych obiegów w jedną, zamkniętą całość, gdzie wszystko, co nas otacza, wykorzystywane jest w sposób wydajny. Z gospodarczego punktu widzenia chodzi o podnoszenie wartości dodanej surowców i produktów, minimalizowanie wytwarzania odpadów oraz o przyjazne środowisku i… Czytaj dalej Cyrkularne modele biznesowe elementem strategicznego podejścia do GOZ

Nowe wymagania UE dla produktów jednorazowych z plastiku

W nadchodzących latach czekają nas w Polsce znaczące zmiany dotyczące sprzedaży i korzystania z niektórych jednorazowych produktów z plastiku. W połowie 2019 r. Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych. Nakazuje ona państwom członkowskim wprowadzenie krajowych przepisów, które zakażą sprzedawania niektórych plastikowych produktów oraz zniechęcać będą do ich kupowania.

Polska wysoko w statystykach Circular Economy

Ecopreneur.eu (European Sustainable Business Federation) opublikował wczoraj „Circular Economy Update - Overview of Circular Economy in Europe”. Jest to zestaw 28 profili - każdy dla jednego państwa członkowskiego UE - w których pokazany jest stopień wdrażania #GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Ecopreneur swoje podsumowanie zbudował na dostępnych rankingach, bazach danych i raportach. Wyłania się z tego bardzo ciekawy obraz Polski oparty na dość zaskakującym doborze wskaźników mierzących wdrażanie #circulareconomy.

Nowe modele biznesowe kołem zamachowym wdrażania GOZ w sektorze Retail

Sektor Retail jest bardzo dobrym przykładem do pokazania potencjału wykorzystania modelu GOZ. Przedsiębiorców działających w tej branży można określić jako pośredników pomiędzy producentem, a konsumentem. Oddziałują bowiem zarówno na swoich partnerów gospodarczych, jak i bezpośrednio na klientów. A dość powszechny trend np. w branży odzieżowej oraz coraz bardziej widoczny np. w sektorze spożywczym, czyli sprzedawanie produktów pod marką własną, w jeszcze większym stopniu oddaje decyzyjność sektorowi Retail o wyborze kontrahentów i ich towarów albo usług oraz o sposobie komunikacji z klientami.

Depozyty za plastiki coraz bliżej?

Można się spodziewać, że pod koniec lata światło dzienne ujrzą pierwsze propozycje zmian regulacyjnych, implementujące do polskiego prawa zeszłoroczne dyrektywy odpadowe pakietu GOZ - gospodarki obiegu zamkniętego. Czy w ślad za enigmatycznymi zapowiedziami ze strony rządu znajdzie się tam system depozytowy na opakowania po niektórych płynnych produktach spożywczych?

Kotły a czyste powietrze

Można zaryzykować stwierdzenie, że problem polskiego smogu stał się pierwszym tematem środowiskowym, który zainteresował i połączył wszystkie grupy społeczne w naszym kraju. I właściwie nie jest kwestionowany przez żadne liczące się opcje polityczne. A pierwszą regulacją wdrażającą rządowy Program "Czyste Powietrze" było rozporządzenie o wymaganiach dla kotłów na paliwo stałe.

Biogospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na dość powszechnie uznawanym diagramie opracowanym przez Ellen MacArthur Foundation. Mówi on o istnieniu dwóch cykli: biologicznym (obejmującym surowce odnawialne) oraz technicznym (obejmującym surowce nieodnawialne). Do cyklu biologicznego zaliczać będziemy działania spełniające dwa warunki - muszą one posiadać walor cyrkularności oraz dotyczyć będą zasobów odnawialnych - biomasy.

Miasto gospodarki o obiegu zamkniętym

Miasta to centralny punkt jeżeli chodzi o przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. To nowe podejście pozwala na ponowne przemyślenie naszego podejścia do korzystania z surowców na obszarach zurbanizowanych. Prowadzi to do zupełnie nowych sposobów tworzenia wartości, a także możliwości wspierania kluczowych priorytetów władz miejskich wokół mieszkalnictwa, mobilności i rozwoju gospodarczego.

Polska na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Mapa drogowa GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym ma być zestawem krajowych narzędzi, które przyczynią się do wdrożenia w Polsce tego nowego modelu gospodarczego. Nie wystarczy bowiem w odpowiedni sposób produktu wytworzyć. Ważne jest też jak się go wykorzystuje oraz co i w jaki sposób robi się z odpadem, który z niego powstanie.

Potrzebne są kompleksowe działania

W 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała zestaw działań dla Europy dotyczący GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym. Część projektów już się zakończyła, inne jeszcze trwają. Wszystkie natomiast będą oddziaływać na polską gospodarkę. Jak odpowiedzieliśmy naszymi działaniami krajowymi, a jakie wyzwania jeszcze przed nami. Oto kilka tematów, które zasługują na skomentowanie.