Blog

Miasto gospodarki o obiegu zamkniętym

Miasta to centralny punkt jeżeli chodzi o przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. To nowe podejście pozwala na ponowne przemyślenie naszego podejścia do korzystania z surowców na obszarach zurbanizowanych. Prowadzi to do zupełnie nowych sposobów tworzenia wartości, a także możliwości wspierania kluczowych priorytetów władz miejskich wokół mieszkalnictwa, mobilności i rozwoju gospodarczego.

Polska na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Mapa drogowa GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym ma być zestawem krajowych narzędzi, które przyczynią się do wdrożenia w Polsce tego nowego modelu gospodarczego. Nie wystarczy bowiem w odpowiedni sposób produktu wytworzyć. Ważne jest też jak się go wykorzystuje oraz co i w jaki sposób robi się z odpadem, który z niego powstanie.

Potrzebne są kompleksowe działania

W 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała zestaw działań dla Europy dotyczący GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym. Część projektów już się zakończyła, inne jeszcze trwają. Wszystkie natomiast będą oddziaływać na polską gospodarkę. Jak odpowiedzieliśmy naszymi działaniami krajowymi, a jakie wyzwania jeszcze przed nami. Oto kilka tematów, które zasługują na skomentowanie.