Miasto gospodarki o obiegu zamkniętym

Miasta to centralny punkt jeżeli chodzi o przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. To nowe podejście pozwala na ponowne przemyślenie naszego podejścia do korzystania z surowców na obszarach zurbanizowanych. Prowadzi to do zupełnie nowych sposobów tworzenia wartości, a także możliwości wspierania kluczowych priorytetów władz miejskich wokół mieszkalnictwa, mobilności i rozwoju gospodarczego.