Kotły a czyste powietrze

Można zaryzykować stwierdzenie, że problem polskiego smogu stał się pierwszym tematem środowiskowym, który zainteresował i połączył wszystkie grupy społeczne w naszym kraju. I właściwie nie jest kwestionowany przez żadne liczące się opcje polityczne. A pierwszą regulacją wdrażającą rządowy Program "Czyste Powietrze" było rozporządzenie o wymaganiach dla kotłów na paliwo stałe.

Biogospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na dość powszechnie uznawanym diagramie opracowanym przez Ellen MacArthur Foundation. Mówi on o istnieniu dwóch cykli: biologicznym (obejmującym surowce odnawialne) oraz technicznym (obejmującym surowce nieodnawialne). Do cyklu biologicznego zaliczać będziemy działania spełniające dwa warunki - muszą one posiadać walor cyrkularności oraz dotyczyć będą zasobów odnawialnych - biomasy.

Miasto gospodarki o obiegu zamkniętym

Miasta to centralny punkt jeżeli chodzi o przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. To nowe podejście pozwala na ponowne przemyślenie naszego podejścia do korzystania z surowców na obszarach zurbanizowanych. Prowadzi to do zupełnie nowych sposobów tworzenia wartości, a także możliwości wspierania kluczowych priorytetów władz miejskich wokół mieszkalnictwa, mobilności i rozwoju gospodarczego.

Polska na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Mapa drogowa GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym ma być zestawem krajowych narzędzi, które przyczynią się do wdrożenia w Polsce tego nowego modelu gospodarczego. Nie wystarczy bowiem w odpowiedni sposób produktu wytworzyć. Ważne jest też jak się go wykorzystuje oraz co i w jaki sposób robi się z odpadem, który z niego powstanie.