Nowe wymagania UE dla produktów jednorazowych z plastiku

W nadchodzących latach czekają nas w Polsce znaczące zmiany dotyczące sprzedaży i korzystania z niektórych jednorazowych produktów z plastiku. W połowie 2019 r. Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych. Nakazuje ona państwom członkowskim wprowadzenie krajowych przepisów, które zakażą sprzedawania niektórych plastikowych produktów oraz zniechęcać będą do ich kupowania.

Depozyty za plastiki coraz bliżej?

Można się spodziewać, że pod koniec lata światło dzienne ujrzą pierwsze propozycje zmian regulacyjnych, implementujące do polskiego prawa zeszłoroczne dyrektywy odpadowe pakietu GOZ - gospodarki obiegu zamkniętego. Czy w ślad za enigmatycznymi zapowiedziami ze strony rządu znajdzie się tam system depozytowy na opakowania po niektórych płynnych produktach spożywczych?