Polska wysoko w statystykach Circular Economy

Ecopreneur.eu (European Sustainable Business Federation) opublikował wczoraj „Circular Economy Update - Overview of Circular Economy in Europe”. Jest to zestaw 28 profili - każdy dla jednego państwa członkowskiego UE - w których pokazany jest stopień wdrażania #GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Ecopreneur swoje podsumowanie zbudował na dostępnych rankingach, bazach danych i raportach. Wyłania się z tego bardzo ciekawy obraz Polski oparty na dość zaskakującym doborze wskaźników mierzących wdrażanie #circulareconomy.