Depozyty za plastiki coraz bliżej?

Można się spodziewać, że pod koniec lata światło dzienne ujrzą pierwsze propozycje zmian regulacyjnych, implementujące do polskiego prawa zeszłoroczne dyrektywy odpadowe pakietu GOZ - gospodarki obiegu zamkniętego. Czy w ślad za enigmatycznymi zapowiedziami ze strony rządu znajdzie się tam system depozytowy na opakowania po niektórych płynnych produktach spożywczych?