GOZ, czyli Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy) to świat, w którym wszystko, co ma określoną wartość, krąży w zamkniętych cyklach, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów.

To zrównoważone podejście do życia prywatnego i do gospodarki, które pozwala na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności biznesu, nie zmniejszając standardu naszego życia, a wnosząc do niego nowe rozwiązania i pomysły.

To rzeczywistość, w której – przy zachowaniu warunku wydajności – wartość dodana surowców, materiałów i produktów jest maksymalizowana, ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a te, które powstają, zagospodarowywane są w najlepszy dla środowiska i gospodarki sposób.


Łukasz Sosnowski

Jestem konsultantem ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo europejskie na Uniwersytecie Montesquieu w Bordeaux. Przez 10 lat pracowałem w administracji rządowej, gdzie zajmowałem się strategicznymi ramami gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzeniem regulacji środowiskowych oraz analizą ich wpływu na biznes.

W GOZ WORLD wspieram wszystkich, którzy chcą żyć i pracować zgodnie z ideą Circular Economy.

Doradztwo

Pomagam biznesowi oraz instytucjom publicznym odnaleźć najlepszą dla nich drogę do wdrożenia GOZ

Konferencje

Organizuję oraz prowadzę konferencje i warsztaty, na których wymieniamy się doświadczeniami o GOZ

Szkolenia

Uczę czym jest GOZ oraz w jaki sposób oddziałuje na ochronę środowiska i rozwój gospodarczy