GOZ, czyli Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy) to świat, w którym wszystko, co ma określoną wartość, krąży w zamkniętych cyklach, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów.

To zrównoważone podejście do życia prywatnego i do gospodarki, które pozwala na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności biznesu, nie zmniejszając standardu naszego życia, a wnosząc do niego nowe rozwiązania i pomysły.

To rzeczywistość, w której – przy zachowaniu warunku wydajności – wartość dodana surowców, materiałów i produktów jest maksymalizowana, ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a te, które powstają, zagospodarowywane są w najlepszy dla środowiska i gospodarki sposób.